Make your own free website on Tripod.com

ชื่ออื่นๆ : ตีทอง ค้อนทอง ปก

 

ชื่อสามัญ : Coppersmith Barbet

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Megalaima haemacephala

 

วงศ์ : MEGALAIMIDAE


นกกินผลไม้ขนาดเล็ก ลำตัวยาวเพียง 14-16 เซนติเมตร นกตัวผู้มีสีสันคล้ายนกตัวเมีย ลำตัวสีเขียวเข้ม หน้าผากและคอสีแดงมีสีเหลืองล้อมรอบ รอบตามีแถบสีเหลืองแต่เห็นไม่ชัดนักในนกตัวเมีย หางค่อนข้างสั้น ขาสีแดง นกอายุน้อยสีเขียวจางกว่าและไม่มีสีแดงที่หน้าผากและคอ พบมากในบริเวณบ้านเรือน สวนสาธารณะ สวนผลไม้ ไปจนถึงป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบที่ค่อนข้างโปร่ง มักพบเกาะเด่นบนยอดไม้แห้ง อาหารที่ชอบ คือ ลูกโพธิ์ ลูกไทรและข่อย เมื่อกินอิ่มแล้วจะเกาะบนยอดไม้สูงๆ และร้องเสียงดัง "ก๊ง ก๊ง ก๊ง" คล้ายเสียงของช่างตีทองหรือช่างแต่งทอง เวลาร้องจะหันตัวไปทางซ้ายทีขวาทีสลับกันไปเรื่อยๆ ทำให้ได้ยินเสียงร้องดังมาจากหลายทิศทาง เวลาผสมพันธุ์มักอยู่ในช่วงเวลาหลังจากกินอาหารแล้ว โดยนกตัวผู้จะคาบลูกผลไม้มาป้อนตัวเมียก่อนสักประมาณ 10-15 นาที มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มพ่อแม่ลูก ยกเว้นเวลามีลูกไทรสุกเต็มต้นอาจมีถึง 20-25 ตัว ทำรังโดยการเจาะรูเข้าไปในกิ่งหรือลำต้นของไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว เช่น ต้นจามจุรี ต้นหูกวาง ทองหลาง ใช้เวลาเจาะรังนาน 2 อาทิตย์ โพรงรังมักขนานกับกิ่งไม้หรือทำมุมฉากกับกิ่งไม้ วางไข่สีขาวหม่นครั้งละ 2-3 ฟอง ทั้งพ่อนกและแม่นกช่วยกันกกไข่นาน 2 อาทิตย์ ลูกนกเมื่อแรกฟักออกจากไข่ไม่มีขนเลย ขนจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุได้ 3 อาทิตย์ หลังจากนั้นตาจึงเริ่มเปิด พออายุได้ 6 อาทิตย์จะมีขนสีเหลืองนวลขึ้นคลุมทั้งตัว


ข้อมูลจาก...หนังสือชมหมู่ปักษาทิชาชาติ
ภาพโดย...ปัญจพร ศรีคุณ