Make your own free website on Tripod.com

ชื่ออื่นๆ : ปรอดหัวโขน พิดชะลิว กรงหัวจุก

 

ชื่อสามัญ : Red-whiskered Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pycnonotus jocosus

 

วงศ์ : PYCNONOTIDAE


นกกินผลไม้และแมลงชนิดที่รู้จักกันดี ลำตัวยาว 18-20 เซนติเมตร ลำตัวด้านหลังสีน้ำตาล ใต้ท้องขาว ก้นสีแดงสด มีจุดเด่นตรงหัวมีจุกสูงสีดำเมื่อสังเกตดูใกล้ ๆ จะเห็นมีแต้มสีแดงตรงท้ายตาเหนือแถบสีขาวที่แก้ม นกอายุน้อยไม่พบมีแต้มสีแดงนี้ พบมากในสวนผลไม้รอบบ้านเรือนในจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ยังชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีไม้พุ่มขึ้นอยู่ประปรายบนภูเขาสูง ในช่วงเวลานอกฤดูผสมพันธุ์ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ 100-150 ตัว บินอพยพย้ายถิ่นไปตามแหล่งอาหารต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สวนผลไม้ในที่สูงแทบทุกปีส่งเสียงร้องไพเราะดังเหมือนเสียงกระดิ่งตั้งแต่เช้ามืด และได้ยินอยู่เกือบตลอดวัน กินผลไม้สุก และแมลงต่าง ๆ รวมทั้งหนอนและสัตว์เล็ก ๆ ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในระหว่างเดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม รังรูปถ้วยลึก ทำด้วยแขนงไม้ เศษผ้า เศษกระดาษ ใบไผ่แห้ง ใบหญ้า บางครั้งพันด้วยใยแมงมุมรังอยู่ตามง่ามไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร เคยพบทำรังในพุ่มไม้เตี้ยสูงจากพื้นดินเพียง 70 เซนติเมตรเท่านั้น ไข่ 2 ฟอง พื้นสีน้ำตาลอ่อน และมีจุดประสีน้ำตาลอมม่วง


ข้อมูลจาก...หนังสือชมหมู่ปักษาทิชาชาติ
ภาพโดย...ปัญจพร ศรีคุณ