Make your own free website on Tripod.com

ชื่ออื่นๆ : เขาแดง เขาทอง เขาตู้

 

ชื่อสามัญ : Red Turtle-Dove, Red Collared Dove

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streptopelia tranquebarica

 

วงศ์ : COLUMBIDAE


นกกินเมล็ดพืชขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว 22-23 เซนติเมตร หางค่อนข้างสั้น ตัวผู้สีหลังออกน้ำตาลแดงตัดกับหัวสีเทา ส่วนตัวเมียสีหลังออกสีน้ำตาล ทั้งคู่มีแถบเรียวสีดำแถบหนึ่งคาดตรงท้ายทอย เวลาบินจะเห็นปลายหางมีแถบสีขาว นกอายุน้อยไม่มีแถบสีดำที่คอ ชอบลงหากินบนพื้นดินตามริมถนนเป็นคู่ๆ หรือเป็นฝูงเล็กๆ 8-10 ตัว อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ เมล็ดพืช ตาพืชและใบอ่อน บางครั้งรวมฝูงลงหากินในบางจุดนับร้อยๆ ตัว เวลาตกใจบินขึ้นลงพร้อมๆ กันและบินเกาะกลุ่มไปด้วยกัน พอกินอิ่มก็ขึ้นเกาะพักบนสายไฟริมถนน หรือเกาะบนกอไผ่และต้นไม้ในทุ่งหญ้าริมน้ำ เสียงขันทุ้มๆ ดัง "ตู้-ตู้-ตู้" ในฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน แต่ฤดูผสมพันธุ์นี้อาจนานไปถึงเดือนตุลาคมก็ได้ วางไข่สีขาว 2 ฟองในรังที่ทำด้วยแขนงไม้บนต้นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เวลากลางวันตัวผู้กกไข่มากกว่าตัวเมีย พบทั่วไปในประเทศ ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งพบลงไปถึงจังหวัดกระบี่เท่านั้น เนื่องจากถูกคนล่ามาก จึงมีนิสัยเปรียว ยากที่จะเข้าใกล้ได


ข้อมูลจาก...หนังสือชมหมู่ปักษาทิชาชาติ
ภาพโดย...ปัญจพร ศรีคุณ